Szczepienia uczniów, którzy ukończyli 12 rok życia.

Drodzy Rodzice,

poniżej zamieszczamy wszelkie informacje niezbędne do wykonania szczepień przeciwko COVID-19 uczniów, którzy ukończyli 12 r.ż. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach, które zostaną przeprowadzone według harmonogramu:

  • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
  • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
  • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień

Decyzję co do szczepienia dziecka podejmują rodzice. Szczepionka jest darmowa i dobrowolna.

Od dzisiaj, 25 sierpnia działa specjalny adres mailowy szczepienia-dzieci@gis.gov.pl, na który rodzice i opiekunowie mogą wysyłać pytania związane ze szczepieniami uczniów. Na wiadomości będą odpowiadali specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zachęcamy rodziców, którzy mają wątpliwości związane ze szczepieniami dzieci, do skorzystania z możliwości zadawania pytań ekspertom.

Ministerstwo Zdrowia gorąco zachęca rodziców do wykonania szczepień dzieci powyżej 12 roku życia: „Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, placówkach i na uczelniach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także naszych najbliższych”.

   Załączniki:

Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – materiały informacyjne

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków

Deklaracja na szczepienia

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat informacyjny

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat informacyjny

List w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 – Fundacja „Rodzice Szkole”

Wszystkie wpisy