Świadczenie Rodzina 500+ i Rodzinny kapitał opiekuńczy

Drodzy Rodzice,

od 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie realizował nowe zadania w zakresie wypłaty świadczeń:

Proszę o zapoznanie się z informacjami o przyznawaniu i wypłacie świadczeń.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej ZUS pod linkami:

 https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

 https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250

Wszystkie wpisy