ŚNIADANIE DAJE MOC

W listopadzie uczniowie Szkoły Podstawowej w Ślemieniu brali udział w ogólnopolskiej akcji ,,Śniadanie Daje Moc”. Przedsięwzięcie to miało na celu propagowanie wiedzy o zdrowym żywieniu oraz uświadomienie dzieciom i rodzicom jak ważne jest śniadanie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, a szczególnie dziecka w wieku szkolnym. W tym dniu wychowawcy z uczniami zorganizowali w klasach wspólne śniadanie. Przygotowali z przyniesionych z domu produktów zdrowe kanapki, które później przy estetycznie nakrytych stołach skonsumowali z apetytem 😉

     Oprócz tego przeprowadzono pogadanki na temat roli śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. Dzięki niemu dzieci mają siłę i energię do nauki i zabawy, lepiej się koncentrują na wykonywanych zadaniach. Uczniowie dowiedzieli się również, że zdrowe odżywianie to nie tylko zdrowa żywność. Ważne jest też, aby jeść pięć posiłków w ciągu dnia, o stałych porach, bez pośpiechu i systematycznie.

     Dzięki udziałowi w akcji wychowawcy zrealizowali kluczowe cele dydaktyczne i wychowawcze.

     Dzieci zdobyły wiedzę na temat zdrowego odżywiania, higieny przyrządzania i spożywania posiłków oraz estetyki dekorowania i nakrywania do stołu. Dodatkowym elementem wychowawczym była integracja i współdziałanie dzieci w grupie rówieśniczej.

– Samorząd Uczniowski

Wszystkie wpisy