Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 i pasowanie na ucznia

    I znów nadszedł wrzesień, a z nim pierwszy dzwonek…
Po wakacyjnym odpoczynku, spotkaliśmy swoich kolegów i koleżanki ze szkolnej ławki. Pełni energii i pozytywnego nastawienia wkraczamy w nowy rok wyzwań!

    4 września 2023 r. w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego był dniem bardzo radosnym i wyjątkowym. Do naszej szkolnej społeczności dołączyło 36 dzieci. Od tego momentu stali się Pierwszakami i szkolnymi towarzyszami.
    Uroczystość miała charakter bardzo podniosły. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Ślemień P. Jarosław Krzak, Rodzice uczniów, Dyrektor szkoły P. Edyta Gołek, Wicedyrektor P. Monika Harężlak oraz Grono Nauczycieli.
    Przewodnicząca SU Anna Łoboda z kl. VII b  oraz Hanna Feruga z klasy IV a ciepło powitały młodszych kolegów i koleżanki. Następnie Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i z rąk Pani Dyrektora zostali pasowani na uczniów, a P. Wicedyrektor wręczyła im dyplomy, pamiątkowe książki ufundowane przez Radę Rodziców oraz tarczę i legitymacje szkolne. Rodzice uczniów klas pierwszych podarowali dzieciom „tajemnicze kuferki”.
    Była to dla dzieci chwila tremy, a dla rodziców zapewne moment ogromnego wzruszenia.

Pierwszoklasiści!
Życzymy Wam, aby czas spędzony w szkole był owocnym i pozytywnym doświadczeniem.
Abyście osiągali sukcesy w edukacji i nawiązywali bezcenne przyjaźnie.
Aby te lata w naszej szkole były kiedyś radosnym wspomnieniem.
Powodzen
ia!

List Ministra Edukacji i Nauki z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

Wszystkie wpisy