Rekrutacja – ważne informacje!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i jednocześnie zawieszeniem zajęć edukacyjnych w dniach 16 – 25 marca br.  zapisu dziecka do klasy I na rok szkolny 2020/2021 będzie można dokonać w następującej formie:

– pobrać ze strony internetowej szkoły ( poprzedni widoczny artykuł o rekrutacji ) druk zgłoszenia ( dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły ), wypełnić oraz przesłać skanem na adres mailowy szkoły: gimslem@poczta.fm

– pobrać ze strony internetowej szkoły ( poprzedni widoczny artykuł o rekrutacji ) druk wniosku ( dla dziecka spoza obwodu szkoły ), wypełnić oraz przesłać skanem na adres mailowy szkoły: gimslem@poczta.fm

Jeśli rodzic nie ma możliwości przesłania dokumentu w formie skanu, w dniu 20 marca 2020r. ( najbliższy piątek ), w godz. 16.00 – 18.00 będzie można złożyć dokumenty w sekretariacie szkoły . Na chwilę obecną nie ma konieczności podpisywania pozostałych dokumentów wymienionych w rekrutacji ( np. deklaracje uczęszczania na świetlicę ).

Informacja dotyczy tylko tych rodziców, którzy jeszcze nie zapisali swoich dzieci do szkoły na następny rok szkolny.

Wszystkie wpisy