Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

   Minister Edukacji i Nauki ogłosił dzisiaj terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

   Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

   Bardzo proszę uczniów klas 8 oraz ich rodziców o zapoznanie się z ustalonymi terminami postępowania rekrutacyjnego. Wszelkie informacje są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol