Zajęcia dotyczące pierwszej pomocy

     28 września odbyły się warsztaty dla uczniów klas I – VI na temat bezpiecznego wypoczynku i sposobu udzielania pierwszej pomocy.  Przeprowadzili je ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Oddział Rejonowy Żywiec w ramach projektu „Działaj Lokalnie” Żywieckiej Fundacji Rozwoju.
     Dzięki zajęciom uczniowie poszerzyli wiedzę i umiejętności właściwego korzystania z obszarów wodnych.

Wszystkie wpisy