Projekt edukacyjny “Szkolne Przygody Gangu Swojaków” w klasie III b

    Corocznie ”Biedronka” ogłasza konkurs czytelniczo-plastyczny dla klas I-III. W tym roku bohaterami był Gang Swojaków. W październiku uczniowie klasy III b wraz z Panią Beatą Gach i Panią Ewą Kastelik wzięli udział w tym ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”. Jego celem jest przede wszystkim ukazanie uczniom piękna polskiej przyrody oraz zachęcenie ich do oderwania wzroku od ekranu i zainteresowania się naturą. Po izolacji i nauce zdalnej szczególnie ważne jest zmotywowanie dzieci do spędzania czasu na zewnątrz.

    W ramach realizacji programu obejrzano prezentację na temat „Gatunki zagrożone wyginięciem w Polsce”. Na zajęciach uczniowie uczyli się śpiewać piosenkę ”Gang Swojaków”. Założyli oni dzienniczki obserwacji przyrody, w których zapisywali swoje spostrzeżenia dotyczące życia zwierząt i roślin w przyrodzie jesienią oraz sporządzali notatki i wykonywali zaproponowane zadania do „Dziennika Troskliwego Odkrywcy”. Zdobytą wiedzę trzecioklasiści mogli wykorzystać podczas wykonywania konkursowej pracy plastycznej w formie mapy Małej Ojczyzny, na której zostały zaprezentowane zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt.

    Celem wszystkich zajęć było ukazanie uczniom piękna polskiej przyrody oraz uwrażliwienie na dbałość o środowisko naturalne.

Wszystkie wpisy