Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

 „My, uczniowie pierwszej klasy Tobie Książko przyrzekamy, że szanować Cię będziemy, krzywdy zrobić Ci nie damy. Obowiązków czytelnika będziemy przestrzegać pilnie i z Twych rad i Twych mądrości korzystać będziemy od dziś zawsze.’’

     Uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na czytelnika biblioteki szkolnej weszła na stałe do kalendarza wydarzeń szkolnych.

     1 grudnia 2019 r. przyjaciółmi biblioteki szkolnej stali się uczniowie klasy I b. W poczet czytelników przyjętych zostało 16 uczniów.

     Celem uroczystości jest zainteresowanie dzieci wartościami książek i kształtowaniem nawyku stałego kontaktu z nimi oraz ukazaniem właściwego sposobu spędzania wolnego czasu.

     Uczniowie klasy pierwszej zapoznali się z zasadami pracy, rozmieszczeniem zbiorów oraz regulaminem biblioteki. Zostały im odczytane również Prośby Książek.

     Był to szczególny dzień, gdyż w tym dniu pierwszoklasiści mogli wypożyczyć swoje ulubione książki. Następnie uczniowie złożyli ślubowanie, że będą je zawsze szanować  i o nie dbać, a tym samym zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. Klasa otrzymała pamiątkowy dyplom a każdy uczeń dostał zakładkę do książki wykonaną przez uczniów klas starszych.

 Mamy nadzieję, że biblioteka będzie dzieciom kojarzyła się z miejscem radosnym i bezpiecznym, które będą chętnie odwiedzać.

 
Wszystkie wpisy