Ograniczenie działalności szkół w okresie od 9 listopada do 29 listopada 2020r.

    Od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III , jednocześnie do 29 listopada br. zostało przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. Tym samym uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej realizują nauczanie na odległość.

W szkole obecnie wdrażana jest platforma do nauki zdalnej Offce 365, z wykorzystaniem której będą prowadzone lekcje on-line.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiamy uczniom klas ósmych konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych: j. polskiego, matematyki i j. Angielskiego.

Dla uczniów klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 lub ze względu na pracę zawodową nie mogą zapewnić swoim dzieciom opieki, funkcjonować będzie świetlica szkolna: w każdy roboczy dzień tygodnia od godz. 7.00 do godz. 15.00

W formie stacjonarnej, za zgodą rodzica uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, korekcyjno-kompensacyjnych.

Konkursy Przedmiotowe organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty zostaną przeprowadzone w trybie stacjonarnym zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 

Szkoła na czas nauki zdalnej ma możliwość użyczenia uczniowi laptopa szkolnego. Dotyczy to rodzin wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Aby umożliwić uczniom wypożyczenie lektur z biblioteki szkolnej, będzie ona czynna w każdy roboczy dzień tygodnia w godzinach od 7.30 do 11.30.

Wszystkie wpisy