Ograniczenie działalności szkół od 26 października 2020r.

     Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzono w klasach IV – VIII szkoły podstawowej system pracy na odległość, od dnia 26.10.2020r. do – 08.11.2020r. Okres ten może zostać wydłużony kolejnym rozporządzeniem MEN. Szczegółowe informacje dotyczące zasad nauki zdalnej zostaną przekazane rodzicom i uczniom poprzez dziennik elektroniczny.

     Kształcenie uczniów klas I – III będzie nadal prowadzone w formie stacjonarnej, w szkole. Na dotychczasowych zasadach funkcjonować będzie także : świetlica dla najmłodszych uczniów (od godz. 6.50 do 15.20), dożywianie w stołówce szkolnej, biblioteka oraz dowożenie uczniów autobusem szkolnym (za wyjątkiem kursu o godz. 15.20 na Las, który nie będzie realizowany). Bez większych zmian, dla uczniów klas I – III, realizowane będą także zajęcia dodatkowe: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz rewalidacyjne.

Wszystkie wpisy