Od 12 marca do 25 marca 2020r. – zawieszenie zajęć edukacyjnych w szkołach.

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej podyktowaną sytuacją epidemiologiczną w Polsce w dniach 12 – 25 marca 2020r. zajęcia edukacyjne w szkołach zostały zawieszone.

W dniu 12 i 13 marca br. ( czwartek i piątek ) w szkole realizowane będą jedynie zajęcia opiekuńcze dla najmłodszych uczniów, których rodzice ze względu na pracę zawodową nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom. Świetlica czynna będzie od godz. 7.00  do 15.00. Szkoła w tych dniach nie zapewnia dowożenia i dożywiania.

W załączeniu informacja MEN.

załacznik

Wszystkie wpisy