Nowa formuła egzaminu ósmoklasisty w maju 2021r. Aneksy do informatorów.

   Poniżej zamieszczamy istotne informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty w 2021r., który wyjątkowo zostanie przeprowadzony w oparciu o wymagania egzaminacyjne:

Formuła egzaminu ósmoklasisty w 2021r.

 

   Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała także aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty w 2021 r. oraz zaktualizowaną informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów. Szczegółowe informacje na stronie:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

   Zachęcamy do zapoznania się z treścią uczniów klas 8 oraz ich rodziców.

Wszystkie wpisy