„Nie ma problemów – są tylko wyzwania.”

     Klasy VI zostały zakwalifikowane do udziału w „Warsztatach z Wyzwaniem” realizowanych przez Program „PROJEKTOR”, program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. W ramach wyzwania zrealizowano trzy dwugodzinne spotkania online dla uczniów klas VI poprowadzone przez studentów:

  1. Odpowiedzialny Ja – chronię planetę;

  2. Świadomy Ja – żyję i działam w cyfrowym świecie;

  3. Aktywny Ja – mam wpływ na nasze otoczenie.

     Studenci podjęli z dziećmi dyskusję o problemie, który był tematem “Warsztatów z Wyzwaniem”, nakierowali rozmowę z dziećmi tak, aby mogły one wymyślić rozwiązania lub pomysły działań związane z poruszanym problemem. Na zajęciach występowały ćwiczenia sprzyjające krytycznemu myśleniu u dzieci. Uczniowie podjęli działania między zajęciami, w wyniku których wypracowali skuteczne rozwiązania różnych problemów, dokumentując swoją pracę w formie prezentacji. Następnie zaprezentowali efekt swojej pracy na drugich zajęciach ze studentami.

     Trzeba przyznać, że nasi uczniowie są bardzo rezolutni, pewni siebie, zaradni i naturalnie podejmujący aktywność na zajęciach. Wychowawcy z dumą i podziwem obserwowali swoich wychowanków w trakcie wyzwania i ocenili poziom pracy swoich uczniów równie wysoko, jak prowadzący.

     Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji warsztatów dla nas. Mamy nadzieję na dalszą współpracę:)

Uczniowie klas VI wraz z wychowawcami

Wszystkie wpisy