Kurs e-learningowy dla dzieci z terenów wiejskich „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

    Dyrektor Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje o kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” dla dzieci z terenów wiejskich. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

    Celem kursu jest promowanie wśród dzieci bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.

    Wśród tych, którzy ukończą kurs i prześlą swoje zgłoszenia rozlosowanych zostanie 100 hulajnóg.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

  1. zrealizować kurs dostępny na stronie krus.gov.pli rozwiązać test końcowy;
  2. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy;
  3. przesłać do 31 października 2021 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.plz dopiskiem/w tytule: „Kurs e-learningowy dla dzieci”.

Informacji dotyczących kursu udziela sekretariat Biura Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus.gov.pl.

Kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” – regulamin

Wszystkie wpisy