„Jak ryba w wodzie” – nauka pływania uczniów klas trzecich

   Gmina Ślemień na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki otrzymała ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie na realizację zajęć sportowych dla uczniów organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

   Projekt pod nazwą „Jak ryba w wodzie 2023” był realizowany w okresie od 4 marca 2023 r. do 13 maja 2023 r. na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej i polegał na realizacji 20 godzin nauki pływania dla 30 uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego  w Ślemieniu. Podczas 10 wyjazdów na basen do Suchej Beskidzkiej dzieci zrealizowały 20 godzin ćwiczeń oswajających z wodą oraz nauki podstawowych ruchów napędowych w środowisku wodnym. Projekt zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych, a głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania. Zajęcia dla uczniów były całkowicie bezpłatne. W ramach projektu finansowany był transport uczniów, bilety wstępu na basen, opieka wykwalifikowanych instruktorów i ubezpieczenie dzieci. Ponadto nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ślemieniu w formie wolontariatu zapewnili dzieciom opiekę podczas transportu i na basenie.

   Zakończenie projektu odbyło się w dniu 13 maja 2023 r. na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Wręczenia certyfikatów uczestnikom nauki pływania dokonał Pan Jarosław Krzak – Wójt Gminy Ślemień oraz przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Jurczak.

 

Dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów,
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Wszystkie wpisy