JAK RYBA W WODZIE 2022

   Gmina Ślemień na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki otrzymała ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł na realizację zajęć sportowych dla uczniów organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

   19 lutego 2022 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Jak ryba w wodzie 2022”. Wartość projektu opiewała na kwotę 11 880 zł, z czego 42,1% wartości przedsięwzięcia jest dofinansowana ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

   Projekt był realizowany w okresie od 19 lutego 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej i polegał na realizacji 20 godzin nauki pływania dla 26 uczniów klas III Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego  w Ślemieniu. Podczas 10 wyjazdów na basen do Suchej Beskidzkiej dzieci zrealizowały 20 godzin ćwiczeń oswajających z wodą oraz nauki podstawowych ruchów napędowych w środowisku wodnym. Projekt zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych, a głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania. Zajęcia dla uczniów były całkowicie bezpłatne. W ramach projektu finansowany był transport uczniów, bilety wstępu na basen, opieka wykwalifikowanych instruktorów i ubezpieczenie dzieci. Ponadto nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ślemieniu w formie wolontariatu zapewnili dzieciom opiekę podczas transportu i na basenie.

   Zakończenie projektu odbyło się w dniu 30 kwietnia 2022 r. na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Wręczenia certyfikatów uczestnikom nauki pływania dokona w najbliższym czasie Pan Jarosław Krzak – Wójt Gminy Ślemień.

 

Dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów,
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Rozdanie dyplomów

Klasa 3 a

Klasa 3 b

Wszystkie wpisy