Informacja Zarządu Rady Rodziców

  Wpłaty można dokonać na konto:


Odbiorca:
     Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu,
     ul. Szkolna1, 34-323 Ślemień,

Numer rachunku odbiorcy: 
     93 8141 0008 0000 1049 2000 0010,
     Bank Spółdzielczy w Gilowicach

Nazwa zleceniodawcy: 
     Imię i nazwisko oraz adres wpłacającego rodzica

Tytuł wpłaty: 
     Składka na fundusz Rady Rodziców
     Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Śleminiu.

Wszystkie wpisy