Ekologiczny Program „Szkolne Przygody Swojaków” w klasie IIIa

    W październiku uczniowie klasy 3a Szkoły Podstawowej w Ślemieniu wraz z panią Klaudią Satławą i Panią Katarzyną Kastelik wzięli udział w ekologicznych zajęciach edukacyjnych Programu „Szkolne Przygody Swojaków”. Jego celem jest pokazanie najmłodszym jak żyć w zgodzie z naturą i jak chronić jej piękno. Dzięki bardzo ciekawym materiałom edukacyjnym, uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat zwierząt chronionych w Polsce, a także tych zagrożonych wyginięciem. Podczas zajęć wykorzystano różne metody pracy, w tym również metody aktywizujące: burzę mózgów, dyskusję, pracę w grupach, a także metodę zajęć praktycznych – dzieci samodzielnie wyszukiwały niezbędne informacje. Zainteresowanie tematem i zaangażowanie naszych dzieci było ogromne. Piękno natury, szczególnie tej najbliższej oraz jej odkrywanie i poznawanie było niezwykłą zabawą i przeżyciem. Zdobytą wiedzę trzecioklasiści mogli wykorzystać także podczas wykonywania konkursowej zbiorowej pracy plastycznej. Ma ona formę makiety w kształcie powiatu żywieckiego. Znajdują się na niej chronione i zagrożone wyginięciem zwierzęta występujące w naszej „małej ojczyźnie”, czyli wilki, niedźwiedzie, wiewiórki, jeże, krety, węże (żmije, zaskrońce), jaszczurki (salamandry), bociany (w tym bocian czarny) oraz żabki. Zwierzątka zostały własnoręcznie ulepione z plasteliny przez wszystkich uczniów klasy 3a. Dopełnieniem mapy są papierowe drzewa, gdyż nasz region jest mocno zalesiony. Mamy nadzieję, że udział w programie będzie miał ogromny wpływ na postawę proekologiczną naszych uczniów, którzy będą świadomie dbali o otaczające środowisko przyrodnicze wraz jego cudowną fauną i florą.

Wszystkie wpisy