Dzień Bezpiecznego Internetu 2022

     Dzień Bezpiecznego Internetu to wydarzenie, które ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystania Internetu. W ramach obchodów DBI 2022 w holu naszej szkoły i świetlicy szkolnej umieściliśmy gazetki poruszające temat bezpieczeństwa w Internecie. Na lekcjach informatyki przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne w oparciu o materiały przygotowane przez organizatora. Ponadto uczniowie klas starszych wykonywali prezentację multimedialną na temat bezpieczeństwa w Sieci.

     Z okazji obchodów DBI 2022 organizatorzy przygotowali cały kalendarz wydarzeń. Uczestnicy obchodów mogą wybierać z gamy webinarów, spektakli oraz lekcji online. Nasi uczniowie oraz nauczyciele w lutym i marcu wezmą udział w w/w formach doskonalenia. Do uczniów i rodziców przesłane zostały linki i adresy stron z interesującymi podcastami, materiałami informacyjnymi i edukacyjnymi promującymi bezpieczeństwo w Sieci. Wielu naszych nauczycieli uczestniczyło też w Konferencji zorganizowanej z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.

     Popularyzacja Internetu w zdecydowany sposób przyczyniła się do zmiany aktywności współczesnego człowieka. Wirtualne środowisko w jednakowym stopniu zaczęło wkraczać w ważne obszary funkcjonowania ludzi, a przede wszystkim dzieci i młodzieży. W związku z tym niezmiernie ważne staje się dotrzymywanie kroku nowym technologiom i zagrożeniom, które są z nimi związane. Staramy się na bieżąco podejmować działania mające na celu ochronę dzieci i młodzieży przed zagrożeniami bezpieczeństwa w Sieci oraz pomagać tym, którzy doświadczyli niebezpiecznych sytuacji online.

Wszystkie wpisy