Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

     Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka

     DBI 2020 przebiegał pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Tegoroczna edycja DBI zachęcała wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online . Podkreślona została istota współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci oraz potrzeba zaangażowania się wszystkich w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.  

     W ramach obchodów DBI 2020 nasza szkoła podjęła następujące działania:

  • w holu szkoły uczniowie wykonali tematyczną gazetkę ścienną wykorzystując materiały przygotowane przez organizatora,
  • uczniowie wykonywali też prezentacje multimedialne propagujące treści związane z bezpieczeństwem w Sieci,
  • we wszystkich klasach na lekcjach informatyki przeprowadzone zostały tematyczne zajęcia edukacyjne,
  • zorganizowano konkurs w ramach , którego poszczególne klasy wykonały plakaty o bezpieczeństwie w Sieci pod hasłem „Działajmy razem”, zostały one wyeksponowane w holu szkoły,
  • przedstawiciele poszczególnych klas brali udział w teście  wiedzy o bezpieczeństwie w Internecie.

     Podsumowaniem naszych działań realizowanych w ramach DBI 2020 było uroczyste wręczenie przez Panią Dyrektor zwycięzcom pamiątkowych dyplomów.

Wszystkie wpisy