DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022
 
 
 
L.p.
Rok szkolny/
Lata szkolne
Nazwa zawodów
Nazwa organizatora zawodów
Zakres zawodów
Zasięg terytorialny zawodów
 
 
0
1
2
3
4
5
 
1
2017/2018 – 2021/2022
Międzynarodowy Konkurs Literacki Tworzymy Własne Wydawnictwo
„O czym szumią drzewa”
Książnica Beskidzka Dział Animacji, Promocji
 i Marketingu
wiedzy
międzynarodowy
 
2
2017/2018 – 2021/2022
Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Biblijny JONASZ
Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej, Towarzystwo Katechetyczne JONASZ Skoczów
wiedzy
międzynarodowy
 
3
2021/2022
Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Śladami historii Polski – skąd nasz ród”.
Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego
wiedzy
międzynarodowy
 
4
2017/2018 – 2021/2022
Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny “Astronomia Art”, Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny “Ars Astronomica”
Planetarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy
w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział im. ks. Bonawentury Metlera w Częstochowie
artystyczne
międzynarodowy
 
5
2017/2018 – 2021/2022
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach”
Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej k/Żywca
artystyczne
międzynarodowy
 
6
2017/2018 – 2021/2022
Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Kazimierza Szwarlika
Fundacja Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie
artystyczne
międzynarodowy
 
7
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolski Konkurs na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach
wiedzy
krajowy
 
8
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolski Konkurs Literacki dla dzieci i młodzieży „Opowieść niesamowita, wiejskością podszyta”
Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie
wiedzy
krajowy
 
9
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża
wiedzy
krajowy
 
10
2017/2018 – 2021/2022
Konkurs Interdyscyplinarny na najciekawszą pracę projektową „Matematyka jest wszędzie”
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
wiedzy
krajowy
 
11
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej „Lipa”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej, Urząd Miasta w Bielsku-Białej
wiedzy
krajowy
 
12
2020/2021, 2021/2022
Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla szkół podstawowych
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
wiedzy
krajowy
 
13
2017/2018 – 2021/2022
Konkurs matematyczny o Puchar Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego
w Bielsku Białej
V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku- Białej
wiedzy
krajowy
 
14
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolski Konkurs Biblijny SOLA SCRIPTULA
Wydawnictwo Augustiana w Bielsku-Białej, Generalny Wizytator Nauczania Kościelnego
wiedzy
krajowy
 
15
2017/2018 – 2021/2022
Międzynarodowy Konkurs Informatyczny BÓBR
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
wiedzy
krajowy
 
16
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
wiedzy
krajowy
 
17
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolski Konkurs – edycje :
„Serfuj i szanuj innych w sieci – lepszy Internet zaczyna się od Ciebie”,
„Razem dla lepszego Internetu”,
“Bezpieczny Internet – Działajmy Razem”
 
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi
w Częstochowie
wiedzy
krajowy
 
18
2019/2020 – 2021/2022
Ogólnopolski Konkurs Angielskiej Ortografii ,,SPELLING QUIZ”
V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
wiedzy
krajowy
 
19
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego ”Lust auf Lesen”
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego
wiedzy
krajowy
 
20
2020/2021
Konkurs „Nauka dla Ciebie”
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
wiedzy
krajowy
 
21
2020/2021, 2021/2022

 Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy z elementami astronomii i kosmologii „Międzygwiezdny pył”

Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach
wiedzy
krajowy
 
22
2017/2018 – 2021/2022
Konkurs „Fizyczne ścieżki”
Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
wiedzy
krajowy
 
23
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolski Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”
Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej
wiedzy
krajowy
 
24
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolski Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie
wiedzy
krajowy
 
25
2020/2021, 2021/2022
Ogólnopolski Konkurs „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”
Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego
w Warszawie
wiedzy
krajowy
 
26
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
wiedzy
krajowy
 
27
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych
Komenda Główna Policji, Polski Związek Motorowy, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Infrastruktury, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego
wiedzy
krajowy
 
28
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolski Konkurs Tańca Śląskiego „Trojak”
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie” Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Stowarzyszenie Folklorystyczne „Silesianie”
artystyczne
krajowy
 
29
2017/2018 – 2021/2022
Regionalny Konkurs Gry na Fletach Podłużnych
Urząd  Gminy w Kobiórze, Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Kobiórze, Gminny Dom Kultury w Kobiórze
artystyczne
krajowy
 
30
2017/2018 – 2021/2022
Konkurs „Projekt z ZUS”
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
artystyczne
krajowy
 
31
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolski Konkurs Origami „Magia zamknięta w papierze” – edycje o różnych tytułach
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Gliwicach
artystyczne
krajowy
 
32
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Mały OKR”
Młodzieżowy Dom Kultury we współpracy
z Instytutem Myśli Polskiej Wojciecha Korfantego
artystyczne
krajowy
 
33
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolski Festiwal Twórczości Maryjnej „Sancta Maria”
Stowarzyszenie  „Sancta Maria ”  w Częstochowie
artystyczne
krajowy
 
34
2020/2021 – 2021/2022
Ogólnopolski konkurs piosenek patriotycznych związanych z wolnością
„Wolność zaklęta w piosence”;
Ogólnopolski konkurs piosenek współczesnych związanych z wolnością
„Muzyka łagodzi, muzyka radzi, muzyka nigdy Cię nie zdradzi”
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział
w Częstochowie,
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi
w Częstochowie
artystyczne
krajowy
 
35
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Witaj, gwiazdko złota”
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach
artystyczne
krajowy
 
36
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jesteśmy dumni z Polski”
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach
artystyczne
krajowy
 
37
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kocham Polskę”
Szkoła Podstawowa nr 33
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach
artystyczne
krajowy
 
38
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Filmowej i Musicalowej
Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
artystyczne
krajowy
 
39
2017/2018 – 2021/2022
Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Złota Kantyczka”
Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków
w Jaworznie
artystyczne
krajowy
 
40
2020/2021, 2021/2022
Konkurs „Skąd się bierze prąd”  
Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
artystyczne
krajowy
 
41
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbrück”
Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska
artystyczne
krajowy
 
42
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolski Konkurs „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
w Krakowie
artystyczne
krajowy
 
43
2017/2018 – 2021/2022
Konkursu „List do Taty”
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP we współpracy z Zespołem Tato.Net Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego
artystyczne
krajowy
 
44
2017/2018 – 2021/2022
Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych o Nagrodę Dyrektora Szkoły
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego
w Bielsku-Białej
wiedzy
wojewódzki
 
45
2019/2020
Konkurs „Kartka z pamiętnika powstańca śląskiego”
Instytut Pamięci Narodowej
wiedzy
wojewódzki
 
46
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs ” Wielka Liga Czytelników”
Stowarzyszenie ” Wielka Liga”- główny organizator, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ” WOM” w Katowicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. J. Lompy w Katowicach
wiedzy
wojewódzki
 
47
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych „Młody Chemik”
Pracownia Chemii Pałacu Młodzieży w Katowicach
wiedzy
wojewódzki
 
48
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs dla VII i VIII klas szkół podstawowych „Duety Chemiczne”
Pracownia Chemii Pałacu Młodzieży w Katowicach
wiedzy
wojewódzki
 
49
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki konkurs poezji i prozy ks. Jana Twardowskiego
Szkoła Podstawowa nr 7 w Gliwicach
wiedzy
wojewódzki
 
50
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii Województwa Śląskiego” im. Krystyny Bochenek
Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 11 w Gliwicach
wiedzy
wojewódzki
 
51
2017/2018 – 2021/2022
Konkurs „Promocja Zdrowego Stylu Życia – Mały Ratownik”
Śląski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach
wiedzy
wojewódzki
 
52
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach, Sekcja Szkolno – Katechetyczna w Gliwicach, Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko – Żywieckiej
wiedzy
wojewódzki
 
53
2017/2018 – 2021/2022
Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach
Sekcja Szkolno-Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach
Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej
Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie
wiedzy
wojewódzki
 
54
2017/2018, 2018/2019
Konkurs Wiedzy Ekologicznej
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
wiedzy
wojewódzki
 
55
2019/2020 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs Multimedialny „Ruszamy w świat”
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Poli Maciejowskiej w Bytomiu
wiedzy
wojewódzki
 
56
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs Mistrzowie Logiki
Szkoła Podstawowa nr 18
z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie
wiedzy
wojewódzki
 
57
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs „Nudna Matematyka”
Pracownia Matematyki i informatyki Pałacu Młodzieży w Katowicach, Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”
wiedzy
wojewódzki
 
58
2017/2018 – 2021/2022
Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”
Fundacja „Zawsze Warto” i Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ oraz jako partner wojewódzki: Zespół Szkół im. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu
wiedzy
wojewódzki
 
59
2017/2018 – 2021/2022
Regionalny Konkurs Matematyka w geografii
I Liceum Ogólnokształcące
im. J. Słowackiego w Częstochowie
wiedzy
wojewódzki
 
60
2017/2018 – 2021/2022
Konkurs „Romuald Traugutt i jego epoka”
II Liceum Ogólnokształcące
im. Romualda Traugutta w Częstochowie
wiedzy
wojewódzki
 
61
2017/2018 – 2021/2022
Regionalny  konkurs dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ,,Uratować znaczy żyć”
Szkoła Podstawowa Nr 25
im. Stanisława Staszica w Częstochowie
wiedzy
wojewódzki
 
62
2020/2021 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy – edycje:
„Infografika liczbowa – Powietrze się liczy”,
„Infografika liczbowa – Woda się liczy”
Szkoła Podstawowa nr 29
im. Królowej Jadwigi w Częstochowie
wiedzy
wojewódzki
 
63
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs Informatyczny CHIPSET
Techniczne Zakłady Naukowe
im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie
wiedzy
wojewódzki
 
64
2017/2018 – 2021/2022
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka Bez Granic”
Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą w Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego
wiedzy
wojewódzki
 
65
2017/2018 – 2021/2022
Międzywojewódzki Turniej Chemiczny dla uczniów szkół podstawowych „Młody Chemik”
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, V Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
wiedzy
wojewódzki
 
66
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs Pocztów Sztandarowych oraz Wiedzy o Polskich Symbolach  i Barwach Narodowych
Szkoła Podstawowa  nr 13 w Jaworznie
wiedzy
wojewódzki
 
67
2020/2021, 2021/2022
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego „Pokaż nam swój język bez granic”
II Liceum Ogólnokształcące
im. Emilii Plater w Sosnowcu
wiedzy
wojewódzki
 
68
2021/2022
Konkurs Języka Angielskiego „Speaker’s corner”
II Liceum Ogólnokształcące
im. Emilii Plater w Sosnowcu
wiedzy
wojewódzki
 
69
2017/2018 – 2021/2022
 Triathlon Matematyczny
Stowarzyszenie „RAZEM DO CELU”
w Dąbrowie Górniczej
wiedzy
wojewódzki
 
70
2017/2018 – 2021/2022
Regionalny Konkurs „Zagłębie Dąbrowskie Moja MAŁA OJCZYZNA”
Miasto Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza
wiedzy
wojewódzki
 
71
2021/2022
Wojewódzki Konkurs Historyczny  „Polscy naukowcy dwudziestolecia międzywojennego”
Techniczne Zakłady Naukowe
im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie
wiedzy
wojewódzki
 
72
2017/2018 – 2018/2019
Wojewódzki Zagłębiowski Konkurs na Film
Zespół Szkół Sportowych
im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
wiedzy
wojewódzki
 
73
2017/2018 – 2018/2019
Wojewódzki Zagłębiowski Konkurs Grafiki Komputerowej
Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej
wiedzy
wojewódzki
 
74
2020/2021 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs ,,Motywy przyrodnicze w ubiorze”
Zespół Szkół Przemysłu i Reklamy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Częstochowie
wiedzy
wojewódzki
 
75
2020/2021
Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II
Wydział Katechetyczny Archidiecezji Katowickiej
wiedzy
wojewódzki
 
76
2017/2018 – 2021/2022
Konkurs – Edukacja regionalna w szkole. Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…– Jan Paweł II 
Śląski Kurator Oświaty
wiedzy
wojewódzki
 
77
2021/2022
Wojewódzki  Konkurs  Historyczny Moja Ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego realizowany w ramach projektu GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!
Śląski Kurator Oświaty
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
wiedzy
wojewódzki
 
78
2021/2022
Wojewódzki konkurs wiedzy o stanie wojennym w PRL dla szkół średnich realizowany w ramach projektu GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!
Śląski Kurator Oświaty
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
wiedzy
wojewódzki
 
79
2021/2022
Konkurs „Wołyń – Pamięć Pokoleń” 
Michał Wójcik – Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Beata Kempa – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Beata Białowąs – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Światowy Kongres Kresowian z siedzibą w Bytomiu, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Bytomiu oraz Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
wiedzy
wojewódzki
 
80
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki  „Prawda i kłamstwo o Katyniu”
Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego
wiedzy
wojewódzki
 
81
2017/2018 – 2021/2022
Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej „Żak” – edycje o różnych nazwach
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu
wiedzy
wojewódzki
 
82
2019/2020 – 2021/2022
Śląski Konkurs Wiedzy o Chorwacji
Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie
wiedzy
wojewódzki
 
83
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs „Mistrz Fletu”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna dłoń” w Raciborzu
artystyczne
wojewódzki
 
84
2020/2021
Wojewódzki ekologiczny konkurs plastyczny na eko-bohatera literackiego pn. „ZIELONO MI” organizowanym w ramach przedsięwzięcia XX Jesienne Dni Książki.
Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach,
Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach
artystyczne
wojewódzki
 
85
2017/2018 – 2021/2022
Regionalny Konkurs Malarski „Spacer po wyobraźni” – edycje o różnych tytułach
Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławiu Śląskim
artystyczne
wojewódzki
 
86
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Plastyczny Konkurs Ekologiczny „Ocalić od zapomnienia”
Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach
artystyczne
wojewódzki
 
87
2017/2018 – 2021/2022
Regionalny Konkurs Piosenki Dziecięcej „Śpiewać każdy może”
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
artystyczne
wojewódzki
 
88
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej i Historycznej
„Nad nami orzeł biały”
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach
artystyczne
wojewódzki
 
89
2017/2018 – 2021/2022
Konkurs „Tydzień Ziemi”
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
artystyczne
wojewódzki
 
90
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Biblioteka w oczach czytelnika”
Okręgowa Sekcja Bibliotekoznawstwa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach
artystyczne
wojewódzki
 
91
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych „Mały OKR”
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
artystyczne
wojewódzki
 
92
2021/2022
Konkurs Plastyczno-Historyczny „Stan wojenny oczami współczesnych”
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Wojewódzki Ośrodek Metodyczny”
w Bielsku-Białej
artystyczne
wojewódzki
 
93
2020/2021
Wojewódzki Konkurs Recytatorski  „Śląskie Krajobrazy”
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku
artystyczne
wojewódzki
 
94
2017/2018 – 2021/2022
Wiosenne Spotkanie z Folklorem
Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki
w Pielgrzymowicach
artystyczne
wojewódzki
 
95
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs Astronomiczny ” – edycje o różnych tytułach
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi w Dąbrowie Górniczej
artystyczny
wojewódzki
 
96
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs Poetycki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Antologia Poezji Dziecięcej i Młodzieżowej”
Szkoła Podstawowa Nr 30 w Zabrzu
artystyczne
wojewódzki
 
97
2020/2021
Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Ojczyzno moja”
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach
artystyczne
wojewódzki
 
98
2017/2018 – 2021/2022
Diecezjalny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej i Metafizycznej „Skarb słowa”
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu
wraz ze Szkoła Podstawową nr 18 im. Książąt Raciborskich
w Raciborzu i Raciborskim Centrum Kultury
artystyczne
wojewódzki
 
99
2017/2018 – 2021/2022
Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie
artystyczne
wojewódzki
 
100
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs Plastyczno – Matematyczny „Matematyka i Origami”, edycje o różnych tytułach
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Gliwicach
artystyczne
wojewódzki
 
101
2017/2018 – 2021/2022
Regionalny Interdyscyplinarny Konkurs „Święta Bożego Narodzenia”
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
w Chorzowie
artystyczne
wojewódzki
 
102
2017/2018 – 2021/2022
Festiwal Meritum Wizji
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM” im. Piotra Kołodzieja
w Siemianowicach Śląskich
artystyczne
wojewódzki
 
103
2019/2020, 2020/2021
Wojewódzki Konkurs Pieśni Kresowej
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu
artystyczne
wojewódzki
 
104
2017/2018 – 2021/2022
Rejonowy Przegląd Małych Form Teatralnych w Krupskim Młynie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie
artystyczne
wojewódzki
 
105
2017/2018 – 2021/2022
Konkurs Fotograficzny „Matematyczny Śląsk”
Szkoła Podstawowa nr 10
im. Jana Kochanowskiego w Chorzowie
artystyczne
wojewódzki
 
106
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej Myszków
Miejski Dom Kultury w Myszkowie
artystyczne
wojewódzki
 
107
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs Poetycki „Pamięci Haliny Poświatowskiej”
Muzeum Częstochowskie, Szkoła Podstawowa
nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie
artystyczne
wojewódzki
 
108
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Przyroda na liściu malowana”
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
artystyczne
wojewódzki
 
109
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs Architektura Mojego Krajobrazu
Starostwo Powiatowe w Częstochowie – Powiat Częstochowski
Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej
Technikum SPSK im. Św. Józefa w Częstochowie
artystyczne
wojewódzki
 
110
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny „Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję …”
Szkoła Podstawowa nr 34
im. A. Fredry w Częstochowie
artystyczne
wojewódzki
 
111
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji św. Jana Pawła II
Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II
w Częstochowie
artystyczne
wojewódzki
 
112
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs z zakresu techniki „Sprawne ręce mądra głowa”
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie
artystyczne
wojewódzki
 
113
2019/2020 -2021/2022
Wojewódzki Konkurs Informatyczno-Przyrodniczy „Dzikie jest piękne”
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie
artystyczne
wojewódzki
 
114
2021/2022
Regionalny Konkurs Plastyczno – Literacko – Fotograficzny „Z książką mi zawsze po drodze”
Szkoła Podstawowa nr 29
z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego
w Dąbrowie Górniczej
artystyczne
wojewódzki
 
115
2018/2019 – 2021/2022
Konkurs Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Knurowie
Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Knurowie
artystyczne
wojewódzki
 
116
2020/2021, 2021/2022
Konkurs „Bezpieczny Internet oknem na świat”
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
artystyczne
wojewódzki
 
117
2021/2022
Wojewódzki konkurs  „ŚLĄSK MOJA MAŁA OJCZYZNA”
Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi
im. H. Sienkiewicza w Mysłowicach
artystyczne
wojewódzki
 
118
2017/2018 – 2021/2022
Zagłębiowski Międzyszkolny Festiwal Piosenki
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Będzinie, Urząd Miejski w Będzinie
artystyczne
wojewódzki
 
119
2018/2019 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs „Szkolna Gazetka z Dodatkiem Ekologicznym – Przyroda mojego regionu”
Zarząd Okręgu Ligii Ochrony Przyrody w Częstochowie, Tygodnik Regionalny ” Gazeta Częstochowska”,  Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie
artystyczne
wojewódzki
 
120
2019/2020 – 2020/2021
Konkurs na plakat pt. „Przyjaźń buduje…, niezgoda rujnuje” prowadzony
w ramach Kampanii pod hasłem Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa
Śląski Kurator Oświaty
artystyczne
wojewódzki
 
121
2019/2020 – 2020/2021
Konkurs plastyczno-dziennikarski „Nasz kolorowy świat” prowadzony
w ramach Kampanii pod hasłem Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa
Śląski Kurator Oświaty
artystyczne
wojewódzki
 
122
2019/2020 – 2020/2021
Konkurs literacki lub plastyczny „Przyjaźń szkolna na całe życie”
(potwierdzenie stwierdzenia: Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie)
prowadzony w ramach Kampanii pod hasłem Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa
Śląski Kurator Oświaty
artystyczne
wojewódzki
 
123
2021/2022
Konkurs na kolaż pt. „Moje wspomnienie z pierwszych dni pobytu w szkole” prowadzony w ramach Kampanii pod hasłem Dzielmy się pozytywną energią…
Śląski Kurator Oświaty
artystyczne
wojewódzki
 
124
2021/2022
Konkurs na pracę literacką z motywem „Moja energia doda Ci skrzydeł…” prowadzony w ramach Kampanii pod hasłem Dzielmy się pozytywną energią…
Śląski Kurator Oświaty
artystyczne
wojewódzki
 
125
2021/2022
Konkurs literacko-plastyczny na pamiętnik o charakterze ekologicznym
„Mój Eko-Pamiętnik” prowadzony w ramach Kampanii pod hasłem Dzielmy się pozytywną energią…
Śląski Kurator Oświaty
artystyczne
wojewódzki
 
126
2021/2022
Konkurs fotograficzny „Osobliwości przyrodnicze regionu… pozytywne emocje” prowadzony w ramach Kampanii pod hasłem Dzielmy się pozytywną energią…
Śląski Kurator Oświaty
artystyczne
wojewódzki
 
127
2017/2018 – 2021/2022
Konkurs na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA”
Śląski Kurator Oświaty
artystyczne
wojewódzki
 
128
2019/2020
Konkurs fotograficzny „100 lat temu na Śląsku” zorganizowany w ramach kampanii prowadzonej z okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich „To ziemia, na której rodzą się diamenty.” (św. Jan Paweł II)
Śląski Kurator Oświaty
artystyczne
wojewódzki
 
129
2019/2020
Konkurs na gawędę „O Śląsku po śląsku” zorganizowany w ramach kampanii prowadzonej z okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich „To ziemia, na której rodzą się diamenty.” (św. Jan Paweł II)
Śląski Kurator Oświaty
artystyczne
wojewódzki
 
130
2019/2020
Konkurs na plakat „Śląsk to mój dom” zorganizowany w ramach kampanii prowadzonej z okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich „To ziemia, na której rodzą się diamenty.” (św. Jan Paweł II)
Śląski Kurator Oświaty
artystyczne
wojewódzki
 
131
2019/2020
Konkurs na reportaż „Diament śląskiej ziemi” zorganizowany w ramach kampanii prowadzonej z okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich „To ziemia, na której rodzą się diamenty.” (św. Jan Paweł II)
Śląski Kurator Oświaty
artystyczne
wojewódzki
 
132
2020/2021
„Sówka – NIEmaSówka” – konkurs inspirowany twórczością Erwina Sówki
Wojewoda Śląski i Śląski Kurator Oświaty
artystyczne
wojewódzki
 
133
2021/2022
Wojewódzki Konkurs Literacki Stan wojenny we  wspomnieniach naszych bliskich realizowany w ramach projektu GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!
Śląski Kurator Oświaty
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
artystyczne
wojewódzki
 
134
2021/2022
Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Literacki Tropiciele historii – poszukiwanie „Ludzi Solidarności” realizowany w ramach projektu GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!
Śląski Kurator Oświaty
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
artystyczne
wojewódzki
 
135
2021/2022
Wojewódzki  Konkurs  Filmowy  Pamięć’81 realizowany w ramach projektu GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!
Śląski Kurator Oświaty
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
artystyczne
wojewódzki
 
136
2018/2019 – 2021/2021
Konkurs na komiks „Chcę być ekspertem, fachowcem, specjalistą…” 
Śląski Kurator Oświaty
artystyczne
wojewódzki
 
137
2017/2018 – 2021/2022
Wojewódzki Konkurs Multimedialny „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”
Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego
artystyczne
wojewódzki
 
138
2018/2019
Wojewódzki Konkurs Epistolograficzny „Opowiem Ci o kraju moich dziadków”
Śląski Kurator Oświaty
artystyczne
wojewódzki
 
139
2017/2018
Konkurs recytatorsko-wokalny „Odzyskanie przez Polskę niepodległości
w wierszu, pieśni i piosence”
Śląski Kurator Oświaty
artystyczne
wojewódzki
 
140
2020/2021
Śląsk w wierszu i piosence – konkurs recytatorsko-wokalny zorganizowany w ramach kampanii prowadzonej z okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich „To ziemia, na której rodzą się diamenty.” (św. Jan Paweł II)
Śląski Kurator Oświaty
artystyczne
wojewódzki
 
141
2020/2021
100 najciekawszych miejsc związanych z historią powstań śląskich – konkurs na kartkę z przewodnika zorganizowany w ramach kampanii prowadzonej z okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich „To ziemia, na której rodzą się diamenty.” (św. Jan Paweł II)
Śląski Kurator Oświaty
artystyczne
wojewódzki
 
142
2020/2021
Szkolne izby tradycji regionalnej – konkurs fotograficzny zorganizowany w ramach kampanii prowadzonej z okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich „To ziemia, na której rodzą się diamenty.” (św. Jan Paweł II)
Śląski Kurator Oświaty
artystyczne
wojewódzki
 
143
2020/2021
Na moim placu jest gryfnie! – konkurs plastyczny zorganizowany w ramach kampanii prowadzonej z okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich „To ziemia, na której rodzą się diamenty.” (św. Jan Paweł II)
Śląski Kurator Oświaty
artystyczne
wojewódzki
 
144
2020/2021
Dziennikarz na polu walk powstańczych – konkurs na reportaż zorganizowany w ramach kampanii prowadzonej z okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich „To ziemia, na której rodzą się diamenty.” (św. Jan Paweł II)
Śląski Kurator Oświaty
artystyczne
wojewódzki
 
145
2021/2022
Konkurs „Śladami Wandy Malczewskiej”
Mazowiecki Kurator Oświaty we współpracy
z Łódzkim Kuratorem Oświaty i Śląskim Kuratorem Oświaty
artystyczne
wojewódzki
 
146
2017/2018 – 2021/2022
Memoriał Wacława Kuchara Szkoły Podstawowej nr 54
im Wacława Kuchara w Bytomiu
Szkoła Podstawowa nr 54 im Wacława Kuchara
w Bytomiu
sportowe
wojewódzki
 
147
2017/2018 – 2021/2022
Zawody Strzeleckie „O Srebrne Muszkiety”
Śląski Kurator Oświaty, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach,
Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju oraz Klub Strzelecki PIAST w Bieruniu Nowym
sportowe
wojewódzki
 
148
2017/2018 – 2019/2020
Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Badmintonie Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
149
2017/2018 – 2019/2020
Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Biegach Łyżwiarskich Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
150
2017/2018 – 2019/2020
Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
151
2017/2018 – 2019/2020
Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
152
2017/2018 – 2019/2020
Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Grach i Zabawach
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
153
2017/2018 – 2019/2020
Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
154
2017/2018 – 2019/2020
Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Koszykówce 3×3 Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
155
2017/2018 – 2019/2020
Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Narciarstwie Biegowym Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
156
2017/2018 – 2019/2020
Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Orientacji Sportowej
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
157
2017/2018 – 2019/2020
Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
158
2017/2018 – 2019/2020
Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
159
2017/2018 – 2019/2020
Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
160
2017/2018 – 2019/2020
Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Pływaniu Drużynowym Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
161
2017/2018 – 2019/2020
Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Szachach
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
162
2017/2018 – 2019/2020
Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
163
2017/2018 – 2019/2020
Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
164
2017/2018 – 2019/2020
Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
165
2017/2018 – 2019/2020
Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
166
2020/2021 – 2021/2022
Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Badmintonie Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
167
2020/2021 – 2021/2022
Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Biegach Łyżwiarskich Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
168
2020/2021 – 2021/2022
Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
169
2020/2021 – 2021/2022
Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
170
2020/2021 – 2021/2022
Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykówce 3×3 Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
171
2020/2021 – 2021/2022
Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Narciarstwie Biegowym Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
172
2020/2021 – 2021/2022
Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Orientacji Sportowej Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
173
2020/2021 – 2021/2022
Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
174
2020/2021 – 2021/2022
Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce ręcznej Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
175
2020/2021 – 2021/2022
Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
176
2020/2021 – 2021/2022
Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Drużynowym Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
177
2020/2021 – 2021/2022
Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Plażowej Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
178
2020/2021 – 2021/2022
Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
179
2020/2021 – 2021/2022
Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szkolnej Drużynowej Lidze LA Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
180
2020/2021 – 2021/2022
Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szkolnym Festiwalu Sztafet Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
181
2020/2021 – 2021/2022
Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
182
2020/2021 – 2021/2022
Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
183
2020/2021 – 2021/2022
Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy
sportowe
wojewódzki
 
184
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs „Zasady udzielania pierwszej pomocy”
Bielskie Pogotowie Ratunkowe i Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej
wiedzy
powiatowy
 
185
2017/2018 – 2018/2019
Powiatowy Konkurs „Motywy przyrodnicze w ubiorze”
Zespół Szkół Przemysłu i Reklamy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Częstochowie
wiedzy
powiatowy
 
186
2017/2018 – 2021/2022
Złamane pióro. Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych.
II Liceum Ogólnokształcące
im. rotmistrza W. Pileckiego w Mikołowie
wiedzy
powiatowy
 
187
2021/2022
Konkurs Matematyczny w ramach VIII edycji Dni Gliwickich Młodych Naukowców
IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich
w Gliwicach
wiedzy
powiatowy
 
188
2021/2022
Konkurs chemiczno-fizyczny w ramach VIII edycji Dni Gliwickich Młodych Naukowców
IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich
w Gliwicach
wiedzy
powiatowy
 
189
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego o tytuł Mistrza Poziomu Podstawowego
Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie
wiedzy
powiatowy
 
190
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży
„Złoty Wawrzyn”
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w  Wodzisławiu Śląskim
wiedzy
powiatowy
 
191
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs „Lepiej zapobiegać niż leczyć”
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
wiedzy
powiatowy
 
192
2021/2022
Konkurs Badawczy w ramach VIII edycji Dni Gliwickich Młodych Naukowców
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek
w Gliwicach
wiedzy
powiatowy
 
193
2021/2022
Konkurs Badawczy dla Szkół Podstawowych w ramach VIII edycji Dni Młodych Naukowców
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek
w Gliwicach
wiedzy
powiatowy
 
194
2017/2018 – 2021/2022
Regionalny Konkurs Historyczny „Kocham Polskę”
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Tadeusza Kościuszki
w Bielsku – Białej we współpracy z oddziałem IPN
w Katowicach
wiedzy
powiatowy
 
195
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs „Młodzi Kopernicy”
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika
w Łaziskach Górnych
wiedzy
powiatowy
 
196
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Profilaktyczny „Nie daj się wkręcić”
Szkoła Podstawowa nr 3
im. S. Ligonia w Orzeszu
wiedzy
powiatowy
 
197
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „English Rules”
Szkoła Podstawowa nr 4
im. F. Stuska w Orzeszu
wiedzy
powiatowy
 
198
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Literacki „Nastolatek w świecie, czyli całkiem dorosłe problemy młodych bohaterów”
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Przyjaciół Ziemi
w Łaziskach Górnych
wiedzy
powiatowy
 
199
2021/2022
Powiatowy Konkurs Historyczno-Informatyczny „Giganci Powstań Śląskich”
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Powstań Śląskich w Łaziskach Górnych
wiedzy
powiatowy
 
200
2017/2018, 2018/2019
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Książętach Pszczyńskich „Hochbergowie – książęta na pszczyńskim zamku”
Szkoła Podstawowa w Studzienicach
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich
w Pszczynie
wiedzy
powiatowy
 
201
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Polskich Parkach Narodowych
Szkoła Podstawowa w Wyrach
wiedzy
powiatowy
 
202
2021/2022
Konkurs Biologiczno-Matematyczny w ramach VIII edycji Dni Gliwickich Młodych Naukowców
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 1 w Gliwicach
wiedzy
powiatowy
 
203
2020/2021, 2021/2022
Konkurs Żywieckiej Gwary Pisanej „Jesteś moja Ziemio Żywiecka bliska sercu jak matka”
Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu
wiedzy
powiatowy
 
204
2017/2018 – 2021/2022
Konkurs Interdyscyplinarny „Wielcy Polacy”
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II
w Rudzicy
wiedzy
powiatowy
 
205
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Wiedzy z Zakresu Uzależnień
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Twardorzeczce
wiedzy
powiatowy
 
206
2017/2018, 2018/2019
Miejski Konkurs Ortograficzny ” Corrida Ortograficzna”
Szkoła Podstawowa nr 13 w Chorzowie
wiedzy
powiatowy
 
207
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Biologiczny
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
w Bytomiu, Szkoła Podstawowa nr  54 w Bytomiu
wiedzy
powiatowy
 
208
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ziemi Tarnogórskiej „Między nami Gwarkami”
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich Górach
wiedzy
powiatowy
 
209
2017/2018 – 2021/2022
Bytom Średniowieczny. Konkurs Historii Bytomia. Bytom w latach 1945-1990.
Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu
wiedzy
powiatowy
 
210
2017/2018 – 2021/2022
Dyktando dla Uczniów Szkół Siemianowickich
Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika
w Siemianowicach Śląskich
wiedzy
powiatowy
 
211
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Literacki „Czytanie to najlepszy sposób uczenia się”
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
w Tworogu, Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu
wiedzy
powiatowy
 
212
2017/2018 – 2021/2022

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Jana Kochanowskiego w Chorzowie
wiedzy
powiatowy
 
213
2019/2020 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „SMART COOKIE”
V Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,
Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Wydawnictwo „Macmillan”
wiedzy
powiatowy
 
214
2017/2018 – 2021/2022
Międzypowiatowy Konkurs Historyczny „Czy znasz historię Częstochowy
i regionu częstochowskiego”
Archiwum Państwowe w Częstochowie,
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy
w Częstochowie
wiedzy
powiatowy
 
215
2017/2018 – 2021/2022
Konkurs Matematyczny „Traugens”
II Liceum Ogólnokształcące 
im. Romualda Traugutta w Częstochowie
wiedzy
powiatowy
 
216
2017/2018 – 2021/2022
Konkurs Ortograficzny „Dyktando z Szancerem”
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie
wiedzy
powiatowy
 
217
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Literacki „Świat wykreowany”
Szkoła Podstawowa  nr 41
im. Jana Matejki w Częstochowie
wiedzy
powiatowy
 
218
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Literacko – Internetowy na opowiadanie pod hasłem „Mój świat bez komputera… czy to możliwe?”
Szkoła Podstawowa
im. Synów Pułku w Węglowicach
wiedzy
powiatowy
 
219
2019/2020 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Historyczno-Multimedialny „800 lat Częstochowy – Sport w naszym mieście”
Szkoła Podstawowa nr 13
im. K. Makuszyńskiego w Częstochowie
wiedzy
powiatowy
 
220
2019/2020 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs na Prezentację Multimedialną „Wielcy Polacy”
Szkoła Podstawowa nr 13
im. K. Makuszyńskiego w Częstochowie
wiedzy
powiatowy
 
221
2019/2020 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „Around the USA”
Szkoła Podstawowa nr 13
im. K. Makuszyńskiego w Częstochowie
wiedzy
powiatowy
 
222
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy ,,Umiemy i chcemy ratować”
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie
wiedzy
powiatowy
 
223
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Ekologiczny ,,Ekologia na poważne i wesoło”
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie oraz Nadleśnictwo Herby
wiedzy
powiatowy
 
224
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Polonistyczno–Ekologiczny „Baśń z ekologią w tle”
Szkoła Podstawowa Nr 25
im. Stanisława Staszica Częstochowie
wiedzy
powiatowy
 
225
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Festiwal Nauki „Szkoła myślenia”
Szkoła Podstawowa nr 25 
im. Stanisława Staszica w Częstochowie
wiedzy
powiatowy
 
226
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Fotograficzny „EKOSPOTKANIA Z PRZYRODĄ”
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Kłobucku
wiedzy
powiatowy
 
227
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Matematyczny „Myśl logicznie”
Szkoła Podstawowa nr 39 
im. Marii Konopnickiej  w Częstochowie,
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie
wiedzy
powiatowy
 
228
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Ortograficzny
Szkoła Podstawowa nr 41
im. Jana Matejki w Częstochowie
wiedzy
powiatowy
 
229
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs z Historii Sztuki i Historii Ojczystej „Dzieje Polski w Twórczości Jana Matejki”
Szkoła Podstawowa nr 41
im. Jana Matejki w Częstochowie
wiedzy
powiatowy
 
230
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O pióro Dyrektora szkoły”
Szkoła Podstawowa nr 52 
im.  Małego Powstańca w Częstochowie
wiedzy
powiatowy
 
231
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych “Ciało człowieka”
VIII Licem Ogólnokształcące Samorządowe
w Częstochowie
wiedzy
powiatowy
 
232
2019/2020 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Poprawnej Polszczyzny “Potyczki z językiem polskim”
VIII Licem Ogólnokształcące Samorządowe
w Częstochowie
wiedzy
powiatowy
 
233
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Turniej Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowa,
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
w Częstochowie
wiedzy
powiatowy
 
234
2021/2022
Powiatowy Konkurs Historyczny „Z dziejów wojen Rzeczypospolitej w XVII wieku. W 400 rocznicę bitwy pod Chocimiem”
Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych
im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie
wiedzy
powiatowy
 
235
2017/2018 – 2021/2022
Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
„Na Tropach Bohaterów Baśni”
Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach
wiedzy
powiatowy
 
236
2018/2019
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Zostań Mistrzem” dla uczniów klas V szkoły podstawowej
Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia
w Katowicach
wiedzy
powiatowy
 
237
2020/2021, 2021/2022
Fizyczne Zillingerki
IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica
w Sosnowcu
wiedzy
powiatowy
 
238
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Języków Obcych
II Liceum Ogólnokształcącym
im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie
wiedzy
powiatowy
 
239
2019/2020 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny”
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Mstowie, Gmina Mstów
wiedzy
powiatowy
 
240
2017/2018 – 2021/2022
Konkurs plastyczny i literacki w ramach cyklu „Boże Narodzenie w Beskidach”
Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu
artystyczny
powiatowy
 
241
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Czytelniczo-Fotograficzny „Ubierz się w książkę”
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera i Liceum Sztuk Plastycznych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim
artystyczne
powiatowy
 
242
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowo-Miejski Konkurs Pieśni Patriotycznej w różnych kategoriach
Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach
artystyczne
powiatowy
 
243
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty w Rybniku
artystyczne
powiatowy
 
244
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce życie…”
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Miejski Dom Kultury W. Kubisz w Bielsku- Białej
artystyczne
powiatowy
 
245
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Człowiek a środowisko”
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
artystyczne
powiatowy
 
246
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Gwarowy Konkurs Recytatorski „Tu som moji korzynie”
Szkoła podstawowa im. Zofii Kossak w Pierśćcu oraz Stowarzyszenie „Nasz Pierściec”
artystyczne
powiatowy
 
247
2017/2018 – 2021/2022
Kapliczki i krzyże przydrożne- małe formy architektury sakralnej
Szkoła Podstawowa w Rogowie
artystyczne
powiatowy
 
248
2017/2018, 2018/2019
Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej
Urząd Miasta Pszów, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pszowie i Szkoła Podstawowa nr 4
w Pszowie
artystyczne
powiatowy
 
249
2017/2018 – 2021/2022
Miejski Konkurs „Mój Chorzów”
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
w Chorzowie
artystyczne
powiatowy
 
250
2017/2018 – 2021/2022
Konkurs Interdyscyplinarny Cztery Pory Roku
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
w Chorzowie
artystyczne
powiatowy
 
251
2017/2018 – 2021/2022
Miejski Konkurs Grafiki Komputerowej Milenium
Szkoła Podstawowa nr 39 w Chorzowie
artystyczne
powiatowy
 
252
2017/2018 – 2021/2022
Przegląd Wokalny SOLO I W DUECIE
Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie
artystyczne
powiatowy
 
253
2017/2018 – 2021/2022
Międzyszkolny Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach,
Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego  w Tworogu
artystyczne
powiatowy
 
254
2017/2018 – 2021/2022
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach,
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu
Szkoła Podstawowa w Tworogu
artystyczne
powiatowy
 
255
2017/2018 – 2021/2022
Międzyszkolny Konkurs Regionalny „Rajcowanie przi swaczynie”
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach
artystyczne
powiatowy
 
256
2017/2018 – 2021/2022
Miejski Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
w Chorzowie
artystyczne
powiatowy
 
257
2017/2018 – 2021/2022
Miejski Konkurs z Historii Sztuki „Sztuka cenniejsza niż złoto”
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Józefa Lompy
w Chorzowie
artystyczne
powiatowy
 
258
2017/2018 – 2021/2022
Miejski Konkurs Poetycki „O Złotą Jesienną Chryzantemę”
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
nr 4 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Chorzowie
artystyczne
powiatowy
 
259
2017/2018 – 2021/2022
Miejski Turniej Sztuki Recytatorskiej Poezji Patriotycznej – edycje o różnych nazwach
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II
w Chorzowie
artystyczne
powiatowy
 
260
2017/2018
Powiatowy Konkurs na „Szkolną Gazetkę z Dodatkiem Ekologicznym”
Zarząd Okręgu Ligii Ochrony Przyrody w Częstochowie, Tygodnik Regionalny ” Gazeta Częstochowska”,  Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie
artystyczne
powiatowy
 
261
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Recytatorsko-Wokalny „English Through Art”
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie
artystyczne
powiatowy
 
262
2021/2022
Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Irit Amiel ,,W odległości życia i jednej ulicy”
I Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie,
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy
artystyczne
powiatowy
 
263
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Plastyczny „Nasza Jura”
Liga Ochrony Przyrody  w Częstochowie,
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie
artystyczne
powiatowy
 
264
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej
Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki
w Częstochowie
artystyczne
powiatowy
 
265
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs na Projekt Edukacyjny „Moja pasja – mój zawód”
Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki
w Częstochowie
artystyczne
powiatowy
 
266
2021/2022
Powiatowy Konkurs Multimedialny „Curriculum vitae  Niezłomnego Kardynała”
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im.  Marii  Skłodowskiej-Curie w Częstochowie pod patronatem Parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Częstochowie
artystyczne
powiatowy
 
267
2019/2020 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Recytatorski  “Ja i moja mała-wielka Ojczyzna”
VIII Licem Ogólnokształcące Samorządowe
w Częstochowie
artystyczne
powiatowy
 
268
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Recytatorski  ,,W kręgu poezji lwowskiej i kresowej” w ramach projektu ,,…..a serce zostało na Kresach”
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Częstochowie
artystyczne
powiatowy
 
269
2017/2018 – 2021/2022

Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach
artystyczne
powiatowy
 
270
2017/2018 – 2021/2022
Powiatowy Konkurs Plastyczny i Fotograficzny „Obrazowanie muzyki – impresje muzyczne”
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu
artystyczne
powiatowy
 
271
2017/2018 – 2021/2022
Regionalny / Miejski  Konkurs Recytatorski z Okazji Światowego Dnia Poezji
Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej
artystyczne
powiatowy
 
272
2017/2018 – 2021/2022
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski o Tematyce Patriotycznej
i Obozowej „Benek”
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Bernarda Świerczyny
w Mysłowicach
artystyczne
powiatowy
 
273
2017/2018 – 2021/2022
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,ZAMKI I PAŁACE W POLSCE”
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie
artystyczne
powiatowy
 
274
2017/2018 – 2021/2022
Rejonowy Przegląd Poezji, Prozy i Małych Form Teatralnych w Językach Obcych
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego
w Mysłowicach
artystyczne
powiatowy
 
275
2017/2018 – 2019/2020
„Delfiniada pływacka” pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice
Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia
w Katowicach, Uczniowski Klub Sportowy „Karlik” Katowice
sportowe
powiatowy
 
276
2017/2018 – 2019/2020
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Dzieci w Badmintonie Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
277
2017/2018 – 2019/2020
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Dzieci w Biegach Łyżwiarskich Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
278
2017/2018 – 2019/2020
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
279
2017/2018 – 2019/2020
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Dzieci w Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
280
2017/2018 – 2019/2020
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Dzieci w Grach i Zabawach
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
281
2017/2018 – 2019/2020
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Dzieci w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
282
2017/2018 – 2019/2020
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Dzieci w Koszykówce 3×3 Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
283
2017/2018 – 2019/2020
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Dzieci w Narciarstwie Biegowym Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
284
2017/2018 – 2019/2020
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Dzieci w Orientacji Sportowej Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
285
2017/2018 – 2019/2020
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Dzieci w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
286
2017/2018 – 2019/2020
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Dzieci w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
287
2017/2018 – 2019/2020
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Dzieci w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
288
2017/2018 – 2019/2020
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Dzieci w Pływaniu Drużynowym Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
289
2017/2018 – 2019/2020
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Dzieci w Szachach
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
290
2017/2018 – 2019/2020
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
291
2017/2018 – 2019/2020
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Dzieci w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
292
2017/2018 – 2019/2020
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Dzieci w Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
293
2017/2018 – 2019/2020
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Dzieci w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
294
2020/2021 – 2021/2022
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Badmintonie Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
295
2020/2021 – 2021/2022
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Biegach Łyżwiarskich Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
296
2020/2021 – 2021/2022
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
297
2020/2021 – 2021/2022
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
298
2020/2021 – 2021/2022
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykówce 3×3 Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
299
2020/2021 – 2021/2022
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Narciarstwie Biegowym Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
300
2020/2021 – 2021/2022
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Orientacji Sportowej Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
301
2020/2021 – 2021/2022
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
302
2020/2021 – 2021/2022
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
303
2020/2021 – 2021/2022
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
304
2020/2021 – 2021/2022
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Drużynowym Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
305
2020/2021 – 2021/2022
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Plażowej Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
306
2020/2021 – 2021/2022
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
307
2020/2021 – 2021/2022
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szkolnej Drużynowej Lidze LA Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
308
2020/2021 – 2021/2022
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szkolnym Festiwalu Sztafet Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
309
2020/2021 – 2021/2022
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
310
2020/2021 – 2021/2022
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 
311
2020/2021 – 2021/2022
Finał powiatowy (lub miejski – dla miast na prawach powiatu) Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców
Śląski Szkolny Związek Sportowy,
miejskie/powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
wydziały urzędów miejskich i powiatowych
sportowe
powiatowy
 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022.

Szkoły ponadpodstawowe powiatu żywieckiego, na swoich stronach internetowych umieściły szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 wraz z informacjami dotyczącymi kierunków kształcenia, jakie zostaną uruchomione w nowym roku szkolnym:

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu:

http://www.lo-zywiec.pl/rekrutacja/rekrutacja-2022-2023.html

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych

http://www.zseg.zywiec.pl/dla-kandydatow/rekrutacja

Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu

https://www.zsdil.pl/rekrutacja/

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Zywcu

http://www.zsme.zywiec.pl/kierunki-ksztalcenia/

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu

https://zsbd.edu.pl/dla-osmoklasistow/rekrutacje-na-skroty

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy

http://moszczanica.pl/index.php/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu

http://www.zss-zywiec.edu.pl/kierunki-i-rekrutacja

 

Najważniejsze informacje:

·         Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r.

·         Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r.

·         Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 20 lipca 2022 r.

·         Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 29 lipca 2022 r.

·         W terminie od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

·         Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).

·         Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

·         Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).