Dbamy o czystość naszej „małej ojczyzny”

      Dnia 22 czerwca br. grupa uczniów z klas IV – VIII naszej szkoły uczestniczyła w akcji ekologicznej zorganizowanej w Ślemieniu. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Urząd Gminy w Ślemieniu, Społeczną Straż Rybacką Powiatu Żywieckiego oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu. Akcja polegała na porządkowaniu okolic rzek przepływających przez Gminę Ślemień.

    W pięknej słonecznej pogodzie uczniowie wyposażeni w rękawice ochronne, worki na odpady pod opieką nauczycieli i przedstawicieli straży rybackiej ruszyli w teren aby z wielkim zaangażowaniem zebrać śmieci, które nie tylko zanieczyszczają nasze środowisko ale także wpływają na estetykę cieków wodnych.

    Po trwającej ponad dwie godziny akcji ekologicznej uczniowie zostawiając w wyznaczonych miejscach zgromadzone odpady wrócili do szkoły, gdzie Wójt Gminy Ślemień Pan Jarosław Krzak, Pani Maria Wisińska – Kurz – Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Pani Beata Białowąs – członek Zarządu Województwa Śląskiego podziękowali młodzieży za zaangażowanie, udział w przedsięwzięciu, wręczyli pamiątkowe dyplomy, koszulki dla najaktywniejszych uczniów oraz zestaw piłek dla szkoły.

    Organizacja ekologicznych działań podnosi świadomość ekologiczną naszych dzieci oraz uczy szacunku do otaczającej nas przyrody.

Wszystkie wpisy