Bieg po zdrowie

W roku szkolnym 2022/2023 bierzemy udział w VII edycji ogólnopolskiego programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”.

Program opracowano w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Grupa, do której skierowany jest ten program, to uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej.

Główne cele programu:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,

  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,

  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku uczniów. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu.

Podczas cyklu zajęć uczniowie:

  • dyskutują,

  • wymieniają doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,

  • przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi,

  • liczą koszty palenia papierosów,

  • pracują przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,

  • tworzą komiks z bohaterami programu.

Program ten jest źródłem rzetelnej wiedzy na temat problematyki palenia tytoniu, ukazuje korzyści wynikające z niepalenia papierosów, czyni to zjawisko mniej pożądanym i mniej akceptowalnym. Wdraża dzieci w dokonywanie przez nich świadomych wyborów, sprzyja wzmacnianiu poczucia własnej wartości oraz wyrażania własnych oczekiwań i zdań na konkretny temat bez obawy o poczucie odrzucenia ze strony rówieśników. Mamy nadzieję, że przekazane uczniom treści i wiedza na temat zachowań prozdrowotnych wpłynie na ich umiejętności i postawy obecnie i w przyszłości oraz pozwoli utrzymywać zdrowie i osiągać zadowolenie z życia

mgr Katarzyna Kastelik

Wszystkie wpisy